Haier logo

Részvételi és Promóciós Szabályzat

A jelen Részvételi és Promóciós Szabályzat (a továbbiakban: a Promóciós Szabályzat) a Candy Hoover Hungary Kft. (1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18, a továbbiakban: a Szervező) által szervezett „Haier extra 3 év kiterjesztett garancia és Fresher Pad” (a továbbiakban: a Promóció) részvételi feltételeit tartalmazza.

A részvételi feltételek:

1. A Promócióban részt vehet minden olyan magyarországi székhelyű természetes személy - aki a Szervező 3.1 pontban meghatározott készülékeit (a továbbiakban: a Készülék) előrendeli és megvásárolja a 3.2. pontban felsorolt Kereskedőtől a jelen Promóciós Szabályzatban részletezettek szerint (a továbbiakban: a Résztvevő) a Promóció lenti, 3.3. pontban meghatározott időtartama alatt és a Készülék kézhezvételét követően regisztrálja azt a www.haiergarancia.hu weboldalon.

2. A Promócióban való részvétel a jelen hivatalos Promóciós Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Promóciós Szabályzat megtekinthető a www.haiergarancia.hu weboldalon.

3. 1. Promócióban résztvevő Készülékek

Haier szabadon álló és beépíthető nagy háztartási készülékek:

Termékkategória Cikkszám Modell név
Szárítógép 31102532 HD90-A3959-S
Szárítógép 31102154 HD90-A3979-S
Szárítógép 31102599 HD80-A3959R-S
Szárítógép 31102533 HD80-A3959-S
Mosó-szárítógép 31019093 HWD100BD1499UN/S
Mosó-szárítógép 31018999 HWD90-B14959U1-S
Mosó-szárítógép 31019001 HWD80B14959S8U1S
Mosó-szárítógép 31019000 HWD80-B14959U1-S
Mosó-szárítógép 31011196 HWD80-B14979-S
Elöltöltős mosógép 31019266 HW120G-B14979U1S
Elöltöltős mosógép 31018790 HW100-B14959U1-S
Elöltöltős mosógép 31019087 HW90G-B14979TU1S
Elöltöltős mosógép 31018791 HW90-B14959U1-S
Elöltöltős mosógép 31019005 HW80-B14959TU1-S
Elöltöltős mosógép 31019003 HW80-B14959S8U1S
Elöltöltős mosógép 31018789 HW80-B14959U1-S
Elöltöltős mosógép 31011194 HW80-B14979-S
Side by Side hűtőszekrény 34005176 HSR5918DIMP
Side by Side hűtőszekrény 34005237 HSR5918DIPB
Négyajtós hűtőszekrény 34004981 HCW9919FSGB
Francia ajtós hűtőszekrény 34003947 HB26FSNAAA
Négyajtós hűtőszekrény 34004988 HCR7918EIMP
Négyajtós hűtőszekrény 34003314 HTF-610DSN7
Négyajtós hűtőszekrény 34004965 HCW7819EHMP
Francia ajtó shűtőszekrény 34004872 HFW7819EWMP
Francia ajtós hűtőszekrény 34004945 HFW7720ENMB
Francia ajtós hűtőszekrény 34005043 HFR5719EWMG
Háromajtós hűtőszekrény 34004944 HTW7720ENMB
Háromajtós hűtőszekrény 34004867 HTW7720ENMP
Háromajtós hűtőszekrény 34005155 HTW5620CNMP
Háromajtós hűtőszekrény 34005128 HTW5618CNMG
Bortemperáló 34004970 HWS236GDGU1
Bortemperáló 34004290 HWS77GDAU1
Bortemperáló 34004291 HWS42GDAU1
Bortemperáló 34004216 HWS49GA
Beépíthető sütő 33703496 HWO60SM2F3BH4
Beépíthető sütő 33703533 HWO60SM6FS9XHP
Beépíthető sütő 33703234 WO60SM6S5BH
Beépíthető sütő 33703356 HWO60SM6TS9BH
Indukciós főzőlap 33802774 HAISJ64MC
Indukciós főzőlap 33802772 HAFRSJ64MC
Indukciós főzőlap 33802950 HAMTP64MC
Gáz főzőlap 33803221 HAVG5BF4S2B/1
Páraelszívó 36901712 HADG6DS46BWIFI
Páraelszívó 36901709 HATS6DS46BWIFI
Beépíthető hűtőszekrény 34901388 HBW5518E
Beépíthető hűtőszekrény 34901387 HBW5519E
Beépíthető hűtőszekrény 34901386 HBW5719E
Beépíthető mikrohullámú sütő 38900707 HWO38MG6HXB

3.2. Kereskedők: Euronics (Vöröskő Kft.) és Media Markt (Media-Saturn-Holding GmbH) webáruházai (a továbbiakban: a Kereskedő)

3.3. A Promócióban az a Résztvevő vehet részt, aki az előrendelési időszakban (2023. március 3 – április 14. között) a Kereskedőtől egy vagy több, a 3.1. pontban rögzített Készüléket előrendeli.

A Kereskedő az előrendelést felveszi és a Részvevőnek egy előrendelési azonosítóval előrendelését visszaigazolja.

Az előrendelés kiszállítását és a Készülék kézhezvételét követően a Résztvevő a regisztrációs időszakban (2023. április 14 – szeptember 30. között) a Készüléket a www.haiergarancia.hu webdolalon regisztrálja, megadja az előrendelési azonosítóját és a Készülék kézhezvételének dátumát.

A Résztvevő az érvényes regisztrációt követően az alábbi ajándékokban részesül:

  1. Extra 3 év kitejresztett garancia a Készülékre, a törvényileg előírt garanciális időszakon felül
  2. Haier Fresher pad tálca

Több Készülék előrendelése esetén a Szervező felveszi a kapcsolatot a Résztvevővel és egyedi ajánlattal keresi meg.

4.A Promóció 1. számú ajándéka a regisztráció jóváhagyása után 3 munkanapon belül kerül kiállításra és megküldésre elektronikus bizonylat formájában a Résztvevő részére, a Résztvevő által a regisztrációs folyamat során megadott email címre.

A Promóció 2. számú ajándékának kiszállítása az érvényes regisztráció jóváhagyása után 30 napon belül történik meg.

5. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén, bármely, a fenti 3. pontban meghatározott 2. számú ajándékot másik ajándékkal helyettesítsen azonos vagy magasabb értékben és minőségben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az ajándékok kiszállítása előtt ellenőrizze, hogy a megrendelt Termékek ténylegesen kiszállításra, átvételre kerültek, és megtagadja az ajándék kiszállítását, amennyiben tényleges előrendelés, valamint kiszállítás és átvétel nem történt, vagy a Résztvevő a vásárlástól elállt. A Résztvevő köteles megőrizni és a kérésre bemutatni a ez előrendelést igazoló dokumentumot, a vásárlást igazoló számlát és szállítóleveleit, ellenkező esetben nem jogosult az ajándékokra.

8. A Szervező az ajándékok átadásáig kizárhatja a Promócióból azt a Résztvevőt, aki nem felel meg a jelen Promóciós Szabályzatban írt feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. Az ajándékok másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók.

10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt a Résztvevőt, amely a promócióban csalást vagy hamisítást követ el.

11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben bármilyen elháríthatatlan akadály merül fel, a Promóció feltételeit megváltoztatja.

13. A Résztvevő a Promócióban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Promóciós Szabályzat alapján bekért, a Promóció során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Promóció lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Promóció lebonyolítása céljából, illetve adózási célból szükség van. Az a Résztvevő, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, azaz a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Candy Hoover Hungary Kft., 1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18 vagy customerservice-hungary@haier-europe.com. A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. A Résztvevő ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhet a további jogaival is: kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Résztvevő tudomásul veszi, hogy – amennyiben a Résztvevő nem adja meg a Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri az ajándék átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Résztvevő részvételét a Promócióban, azaz a Résztvevő Promócióból történő kizárásához vezet; valamint – amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Részvevő által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. A Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Résztvevő személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Résztvevő előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatban a Szervező adatvédelmi tisztségviselőjével az customerservice-hungary@haier-europe.com e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://www.naih.hu/) fordulhat.

Budapest, 2023. március 1.